In de media 16-12-2022

Vluchtelingenkinderen hebben vaker psychosociale problemen

Veel vluchtelingen maken ingrijpende gebeurtenissen mee. Hierdoor hebben zij een verhoogde kans op het ontwikkelen van psychosociale problemen. Vluchtelingenkinderen ontvangen ondanks het verhoogde risico minder vaak hulp voor hun problemen. Bovendien hebben hun ouders een verhoogd risico op psychische klachten, dit kan ouderschapsvaardigheden, de ouder-kind relatie en een gezonde ontwikkeling van hun kinderen in de weg staan. Vakblad Vroeg gaat in op de toolkit die orthopedagoog en onderzoeker Ilse Verhagen heeft ontwikkeld in samenwerking met onderzoekers van Amsterdam UMC en Levvel. De toolkit ‘Tijdig signaleren van psychosociale problemen bij vluchtelingenkinderen in de jeugdgezondheidszorg’ is te downloaden en is speciaal gericht op JGZprofessionals die werken met kinderen in asielzoekerscentra (AZC’s) en vluchtelingenkinderen in de gemeente.