NVO Nieuws 17-11-2023

VG6/VG7: eindrapportage in- en doorstroom complexe zorg in gehandicaptenzorg

Eind oktober zijn drie rapporten beschikbaar gekomen van het onderzoek naar het vroeg herkennen van complexe zorgvragen (VG6/VG7). 

Het betreft een samenvatting van reeds bekende literatuur, een rapportage met levensreizen van mensen met complexe zorgvragen en het eindrapport. In dit eindrapport staat een kwantitatieve onderbouwing, een beschouwing van maatschappelijke ontwikkelingen en mogelijke interventies en verbeteringen rondom vroegtijdig signaleren, ondersteuning voor ouders/netwerk, creëren passende context en creëren stabiliteit in wonen. 

> De rapportages zijn hier te downloaden