In de media 18-11-2022

Vertel ik mijn zoon over mijn xtc-gebruik?

NRC.nl - Vader heeft in het verleden drugs gebruikt en daar geen goede ervaringen mee. Zijn zoon vraagt hem er naar, maar hij denkt dat toegeven het drugsgebruik normaliseert, en hij vindt hem (18) er te jong en te gevoelig voor. Ina Koning, hoofddocent ontwikkelingspedagogiek aan de VU Amsterdam houdt zich bezig met de invloed van ouders op middelengebruik van jongeren en adviseert hem in de NRC vooral het gesprek aan te gaan. “Uit onderzoek naar alcoholgebruik onder jongeren blijkt dat goede communicatie tussen ouder en kind een belangrijke factor is ter preventie van risicovol drinken. Kinderen die thuis de ruimte voelen hun ervaringen te delen, hebben minder kans risicovol drinkgedrag te vertonen. Mogelijk geldt dat ook voor drugsgebruik.”

> Naar artikel