In de media 10-03-2023

Verantwoordelijk omgaan met mobieltjes

Vorige week pleitte pedagoog en hoogleraar Media, Jeugd en Samenleving Patti Valkenburg (UvA) in De Volkskrant voor maatwerk en een leidraad i.p.v. een wettelijk verbod. Anders Schinkel, hoofddocent theoretische pedagogiek (VU) houdt juist een betoog om mobieltjes wel te verbieden in Trouw. Vanwege onderwijskwaliteit én welzijn van leerlingen is paternalistisch optreden gerechtvaardigd en gewenst. Argumenten zoals leerlingen moeten leren om er verantwoordelijk mee omgaan vindt hij zwak: “Moet er in de kantine misschien alcohol geschonken gaan worden, zodat leerlingen verantwoordelijk leren omgaan met drank? “Het is een goed idee om leerlingen te helpen verantwoordelijk om te gaan met mobiele telefoons (wat dat ook precies betekent), maar daarvoor is het niet nodig dat ze in de klas of zelfs maar in de school aanwezig zijn.”

> Naar artikel in Volkskrant
> Naar artikel in Trouw