In de media 30-09-2022

Veerkracht in de Zorg

In de podcastserie Veerkracht in de zorg van Ronald Huttinga deze keer een gesprek met orthopedagoog en onderzoeker (UU) Matthijs Heijstek. Hij vertelt over het promotieonderzoek dat hij doet naar stress bij mensen met een verstandelijke beperking. En deelt zijn visie over de problemen in de zorg en de rol die zorginstellingen, en het hele maatschappelijke systeem hier in spelen. Matthijs pleit voor veel meer autonomie, maar vooral vertrouwen in de zorgwerkers. Zij zijn degenen die het echte werk doen, en zelf de inschattingen kunnen maken. Daarnaast houdt hij een betoog over drijfveren, hoe belangrijk het is om je als betrokkene te beseffen waarom je doet wat je doet, wat je persoonlijke drijfveren en krachtbronnen zijn.

> Naar podcast