In de media 17-12-2021

Van monddood naar taal voor allemaal

Vakblad LVB Onderzoek & Praktijk - Xavier Moonen is onder meer bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling LVB aan de Universiteit van Amsterdam. Ter gelegenheid van zijn naderend emeritaat verscheen in het vakblad LVB Onderzoek & Praktijk een uitgebreid interview met een terugblik op 35 jaar werken aan inclusie van mensen met een LVB. Een gesprek over autonomie en veerkracht en hoe hij daar nu anders naar kijkt. 

“Veerkracht is niet iets van een persoon is, maar van een persoon in een context. Dus je kunt niet zeggen: X is een veerkrachtig persoon. Je kunt wel zeggen: X heeft veerkrachtig gereageerd in die situatie. Als wij mensen in een gesloten jeugdzorg-setting plaatsen, dan nemen we eigenlijk alle autonomie af, en dan kunnen ze ook helemaal niet meer veerkrachtig reageren. Want, je hebt een gevoel van autonomie nodig om veerkrachtig te kunnen reageren.” 

Een gesprek over het belang van taal, LVB, ‘griefelen’, een open blik, en steeds weer opnieuw open en geïnteresseerd te zijn in die ander en niet te snel te denken in analogieën en in DSM-classificaties of ziektebeelden. Want het kan wel eens heel erg anders zijn.”

> Naar artikel