In de media 25-11-2022

Van een casestudie naar thuiszittende leerlingen

In 2021 deed het Kohnstamm Instituut in opdracht van de NVO een onderzoek naar factoren die een rol spelen bij het ontstaan en/of in stand houden van thuiszitten. Het onderzoek bestond uit twee delen: een literatuurstudie en een documentenanalyse. De documentenanalyse richtte zich op casussen van de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO). Het doel was om aanwijzingen te geven voor een aanpak ter voorkoming of vermindering van thuiszitten. 

Onlangs verscheen in het tijdschrift voor Remedial Teaching het artikel ‘Van een casestudie naar thuiszittende leerlingen’ (jaargang 30/22_4 , betaalslotje) over het onderzoek met onder meer ook een link naar de podcast die de NVO hierover uitbracht. Ook in De Pedagoog (nr 2 van 2021) vind je een interview met de onderzoekers en de Geschillencommissie.