In de media 04-11-2022

Uithuisplaatsing kán welzijn van kinderen en ouders verbeteren

Trouw.nl - Dat zegt Majone Steketee, bijzonder hoogleraar orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit en onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut in Trouw. Maar ze is voorzichtig positief over de resultaten van haar onderzoek. In de helft van de gezinnen is anderhalf jaar na het opleggen van de maatregel namelijk nog steeds sprake van kindermishandeling. Daarbij is er weinig verschil in de afname van geweld tussen de gezinnen met of zonder maatregel. “Je ziet toch dat geweld vaak weer oplaait. Dat laat ook zien hoe chronisch en lastig dit probleem is. De kans dat het geweld daadwerkelijk stopt is wel groter bij de gezinnen waar de jeugdbescherming actief heeft ingegrepen. Daar komt in ongeveer 1 op de 3 gezinnen kindermishandeling op den duur niet meer voor. Daarnaast blijken ouders na de interventie beter in staat om hun kinderen op te voeden.”

> Naar artikel