In de media 23-12-2022

Uithuisplaatsen moet anders

Het Nederlandse jeugdzorgsysteem schiet tekort in opvang en begeleiding van kinderen die uit huis geplaatst worden. Hoofddocent orthopedagogiek Jana Knot- Dickscheit en Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer werden eind november door een journalist van het Dagblad van het Noorden geinterviewd. Op de website van de RUG kun je het lezen. Veel kinderen die uit huis geplaatst worden groeien op in gezinnen waar een opeenstapeling van problemen speelt. Uit onderzoek blijkt dat de gezinnen langdurig ondersteuning en nazorg nodig hebben, om tegenslagen op te kunnen vangen. Maar hier is ons systeem niet op ingericht, hulpverlening moet zo kort mogelijk, waardoor gezinnen te vroeg worden losgelaten. Daarnaast is er te weinig aandacht voor de kinderen en zou de hulp minder gericht moeten zijn op ouders en hun opvoedingsvaardigheden.

> Naar artikel