In de media 07-09-2023

Therapeutentaal is in ons dagelijkse gesprek beland. Wat vinden experts daarvan?

VK.nl - In de Volkskrant geeft hoogleraar orthopedagogiek Laura Batstra haar visie op de effecten van het gebruik van therapietaal. De nadruk op stoornissen in de taal is volgens Batstra zowel het resultaat van individualisering als een aanjager ervan. De neurobiologische blik vindt ze te beperkend. Enerzijds omdat er weinig bewijs is voor neurobiologische oorzaken voor psychische problemen en stoornissen, anderzijds omdat een groot nadeel van zo’n strikt neurobiologische blik in de taal is, dat de oorzaken in de context onderbelicht blijven., aldus Batstra. Batstra: “Aan therapietaal is te zien dat oorzaak en oplossing voor psychische problemen bij het individu worden neergelegd, terwijl we naar de samenleving zouden moeten kijken. Het zou goed zijn als we manieren vinden om onszelf weer wat minder belangrijk te maken en meer als onderdeel van een groter geheel ervaren.”

> Klik hier om naar het artikel te gaan