In de media 27-01-2023

Tijdig herkennen van een lvb bij jongeren helpt bij juiste begeleiding in pestgedrag

Orthopedagoog Jolanda Douma (werkzaam bij het landelijk kenniscentrum lvb), benadrukt het belang van het tijdig herkennen van een lichte verstandelijke beperking (lvb) bij jongeren die met pesten te maken hebben op de website van het NJi. Jongeren met een lvb worden vaker gepest dan leeftijdsgenoten zonder lvb en zijn soms zelf, onbewust, de initiator van pesten. Als een jeugdprofessional niet op tijd een lvb signaleert, dan is de kans groot dat er meer van een jongere gevraagd wordt dan die begrijpt of aankan. Douma: ‘Het risico is dan dat de jongere afhaakt en de problemen verergeren, in plaats van verminderen.' In het artikel waarin ook haar collega Femke van de Lustgraaf is geïnterviewd, vind je onder meer vijf tips om een lvb te herkennen en hoe je als zorgprofessional kunt ondersteunen.