In de media 07-09-2023

Te weinig preventie en te veel troubleshooting in jeugdhulp

Preventieve jeugdhulp in onze prestatiemaatschappij betekent al te vaak opsporen en (te) snel ingrijpen. Hoogleraar Pedagogiek (UvA) Geertjan Overbeek pleit op Sociale Vraagstukken voor meer stimuleren van veerkracht – bijvoorbeeld met evidence-based methodieken die gezinnen motiveren om problemen waar mogelijk zelf aan te pakken. “Het is tijd voor herbezinning en een maatschappelijke dialoog over wat ‘goed genoeg’ opvoeden en opgroeien behelst. Maar met zo’n maatschappelijke dialoog zijn er nog niet. Het is cruciaal om hernieuwd bewustzijn ook ‘handen en voeten’ te geven – bijvoorbeeld door onze intakes en probleemanalyses in jeugdhulpteams te versterken.”

> Klik hier om naar het artikel te gaan