In de media 03-12-2021

Te vaak laten antipestprogramma’s scholen aan hun lot over

De Volkskrant.nl - Schoolpedagoog Astrid Boon reageert in De Volkskrant op het opiniestuk van hoogleraar sociologie René Veenstra in de VK waarin hij drie bekende antipestprogramma’s aanprijst, waaronder het Finse KiVa. Veenstra neemt het scholen kwalijk als zij de programma’s niet gebruiken. Dat doen die scholen echter niet zonder reden betoogt Astrid Boon. 

Zij heeft vooral kritiek op het vrijblijvende karakter van deze programma’s. “Zeker als de eigen vriendengroep het pesterige gedrag juist grappig vindt, hebben de corrigerende woorden van de overige klasgenoten nauwelijks effect. Antipestprogramma’s moeten voorzien in een doeltreffende vervolgstap als de individuele begeleiding en het corrigerend vermogen van de klas tekortschiet. Daarbij moet óók de pester volop worden betrokken en diens aanhoudende pestgedrag bijgestuurd. 

Bij een hardnekkige pester is niet alleen vrijblijvende hulp bij nieuw (vriendelijker) gedrag nodig; onontbeerlijk is tevens het oude pestgedrag zozeer te ontmoedigen, dat het stopt. Dit lukt het effectiefst door er bij herhaling negatieve consequenties aan te verbinden.”

> Naar artikel