In de media 28-10-2022

Stop met medicalisering

In de documentaire 'Hoop is een Handeling -transitie jeugdzorg en onderwijs' van bureau Swung komt onder meer hoogleraar Orthopedagogiek Laura Batstra (RUG) aan het woord (6.45). Zij is zeer kritisch over medicalisering. “Op het moment dat je zegt problemen zijn het gevolg van jouw adhd of het komt door jouw depressie, dan leg je de oorzaak en oplossing bij het individu en het grote gevaar daarvan is dat je geen oog meer hebt voor factoren in de context en de maatschappij die van grote invloed zijn. We weten bijvoorbeeld dat armoede de allergrootste voorspeller van allerlei psychische en lichamelijke ellende is, en we weten dat kinderen die opgroeien in gezinnen met weinig geld twee keer zoveel kans hebben op een classificatie adhd. Maar op het moment dat je het adhd noemt maak je het kind eigenaar van de problemen die er zijn en vervaagt die factor armoede. Wat doen we die kinderen aan met al dat gelabel.”

> Naar documentaire