In de media 03-06-2022

Sexual double standards in the media help shape teens’ expectations about sexual behavior

Psypost.nl - Orthopedagoog Joyce Endendijk (universiteit Utrecht) onderzocht hoe de goedkeuring van tieners voor seksuele dubbele standaarden wordt beïnvloed door hun leeftijdsgenoten, ouders en de media. Een seksuele dubbele standaard (SDS) is wanneer verschillend seksueel gedrag geschikt wordt geacht voor mannen en vrouwen. De bevindingen, gepubliceerd in het tijdschrift Archives of Sexual Behavior, onthulden dat tieners die meer traditionele seksuele dubbele standaarden in de media en onder hun leeftijdsgenoten zagen, zelf meer traditionele seksuele dubbele standaarden onderschreven. Op Psypost een kort artikel hierover.

> Naar artikel