In de media 24-03-2023

Seksuele vorming is niet primair een taak van de school

Orthopedagoog Hans Koppies stelt in De Andere Krant dat seksuele vorming niet een primaire taak van de school of van de overheid is. Dat de overheid heeft besloten om vanaf groep 1 al in te zetten op seksuele vorming is volgens Hans Koppies “problematisch”. Volgens hem zijn kinderen hier op deze leeftijd nog niet mee bezig; “Er lijkt een agenda achter te zitten.”

> Naar artikel