NVO Nieuws 31-05-2023

Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ) verstevigen onderlinge samenwerking

Op woensdag 31 mei 2023 zetten elf beroepsverenigingen waarbij professionals zijn aangesloten die werkzaam zijn in de zorg en/of hulp voor jeugdigen hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst. Ook werd een nieuw, gezamenlijk logo gepresenteerd. Daarmee is een feestelijk moment gemarkeerd waarop deze beroepsverenigingen, waaronder de NVO, hebben besloten nog intensiever samen te gaan werken.

Het samenwerken als beroepsverenigingen is waardevol voor het jeugdveld in brede zin, van preventie en lichte ondersteuning tot specialistische hulp en in verbinding met verschillende domeinen zoals jeugdgezondheidszorg, onderwijs en de ggz. De elf beroepsverenigingen werken al langer samen onder de vlag van Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ). Eerst specifiek binnen het programma ‘Zorg voor de Jeugd’ en daarna als één van vijf partners in de beleidsvormende ‘vijfhoek’ van de Hervormingsagenda Jeugd.

In de toekomst zal het samenwerkingsverband van beroepsverenigingen gezamenlijk blijven bijdragen aan diverse maatschappelijke opgaven en thema’s, waaronder ook die van de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 die nu ter consultatie bij de achterban voor ligt. De rol die professionals krijgen in deze agenda en de investeringen op het gebied van kwaliteit en blijvend leren, zijn niet eerder zo expliciet in een hervormingstraject opgenomen. We hebben daar als SBJ hard aan gewerkt en het is een agenda geworden waarin er mét professionals wordt gesproken, in plaats van óver. Daar nemen we graag ook de komende jaren verantwoordelijkheid voor.

null

null