NVO Nieuws 21-02-2022

Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd dringen aan op uitvoering motie over Hervormingsagenda Jeugd

null

De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (NIP, NVO, NVvP, FVB, BPSW, V&VN, LVVP, NVK, AJN, LHV en BV Jong, verenigd in de SBJ) volgen het debat over de middelen voor Jeugdhulp op de voet. Al eerder lieten wij samen met de branches gespecialiseerde jeugdzorg en cliëntenorganisaties  in een statement weten ons ernstig zorgen te maken over het feit dat de VNG zich heeft teruggetrokken uit de Hervormingsagenda Jeugd, vanwege de korting in het Regeerakkoord op eerder overeengekomen afspraken. Immers, zonder een actieve rol van gemeenten is het maken van afspraken over organisatie, kwaliteit en beschikbaarheid van jeugdhulp rond een inhoudelijke transformatie van de jeugdhulp onmogelijk. 

Als vertegenwoordigers van professionals verzoeken wij de regering, conform de motie Rosenmöller cs, alles op alles te zetten om samen met de VNG en de overige betrokken partijen het proces om te komen tot een Hervormingsagenda Jeugd zo snel mogelijk te hervatten. Goede zorg aan kwetsbare jeugdigen en hun ouders zou immers voor alle betrokkenen partijen voorop moeten staan. Voor de samenwerkende beroepsverenigingen is het vanzelfsprekend dat de uitspraak van de Arbitragecommissie daarvoor als uitgangspunt wordt genomen, omdat er (nog) onvoldoende inzicht is in de oorzaken van toegenomen zorgvragen en de daarmee gemoeide kosten. Opnieuw dreigen de kwetsbaarste jeugdigen en hun ouders de rekening gepresenteerd te krijgen van een nog niet voldragen stelsel en politiek getwist. Deze huidige situatie zorgt opnieuw voor stilstand en bedreigt ernstig het overleg om het jeugdhulpstelsel te verbeteren, gespecialiseerde zorg te kunnen garanderen, wachtlijsten aan te pakken en maatwerk te blijven leveren aan jongeren en hun ouders.

Dinsdag 22 februari stemt de Eerste Kamer over de motie en is het aan het kabinet om verdere vervolgstappen te nemen.