In de media 07-04-2023

Jeugdzorg is niet kapot bezuinigd?

Orthopedagoog Lot de Swart gaat in de Klik podcast (Kenniscentrum gehandicaptenzorg) in gesprek met begeleider Helma Adams, roostermaker Martin Dollenkamp en bedrijfsvoeringspartner Gerdijanne Leestenmaker over ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In deze aflevering vertellen zij hoe zij binnen hun zorgorganisatie Frion iets willen doen aan de korte diensten waardoor mensen vaak veel dagen moeten werken. Met o.a. acht uursdiensten en een vast jaarrooster willen ze medewerkers behouden. Ook zetten zij in op het aantrekkelijker maken van het werken in de gehandicaptenzorg voor nieuwe begeleiders

> Naar podcast