NVO Nieuws 21-04-2023

Samen weer verder met de Hervormingsagenda Jeugd

Donderdagavond 20 april debatteerde de Tweede Kamer over jeugdbeleid. Daarin werd veel gesproken over de Hervormingsagenda Jeugd. Vorig week stuurden de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (waarbij NVO is aangesloten) samen met cliëntorganisaties en branches een brandbrief aan de Kamer en presenteerden een filmpje waarin Rijk en gemeenten worden opgeroepen om de financiële impasse te doorbreken. 

null

Deze week sloten Rijk en gemeenten eindelijk een akkoord over het financiële kader. De beroepsverenigingen zijn blij dat hierdoor de weg weer open ligt om samen door te gaan met de Hervormingsagenda en stelden daarom een statement op om dat te onderstrepen. 

Tegelijkertijd hebben we nog steeds zorgen over de voortgang om samen aan een betere jeugdhulp voor kinderen en hun gezinnen te werken. Een rode draad daarbij voor ons is dat professionals ook in de toekomst moeten kunnen blijven handelen conform onze professionele standaard. Daar maken we ons continue hard voor.

Voorafgaand aan het debat was er een kleine actie ’s-ochtends voor het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Jongeren, ouders en vertegenwoordigers van de Samenwerkende Beroepsverenigingen vroegen aandacht voor meer vaart met de hervormingen en in gesprek gingen met kamerleden. Want er zijn nog steeds te lange wachtlijsten, te hoge werkdruk, teveel versnippering en teveel administratie waardoor professionals niet altijd de kwaliteit en zorg kunnen bieden aan kinderen en hun gezinnen die nodig is. De Samenwerkende Beroepsverenigingen zijn blij dat we nu weer snel aan tafel kunnen met Rijk, gemeenten, cliëntorganisaties en branches om de inhoudelijke verbeteringen in de Hervormingsagenda verder door te gaan voeren.

In het debat donderdagavond liet de Kamer weten dat het geduld op als het gaat om het uitblijven van concrete maatregelen in de jeugdzorg. Zowel coalitie als oppositie wil nu actie van het kabinet, zodat de zorg aan kinderen en gezinnen snel verbetert. Staatssecretaris Maarten van Ooijen is verheugd met het financieel akkoord tussen Rijk en gemeenten en hoopt dat er voor de zomer een gedragen Hervormingsagenda ligt. De voorgenomen bezuinigingen in de jeugdzorg worden voor de komende twee jaar worden geparkeerd ‘zodat gemeenten zich daar beter op kunnen voorbereiden’ en overleg over de inhoud wordt weer opgepakt. Een hete aardappel wordt nu al geserveerd en dat is het maatschappelijke debat over het toegenomen gebruik van jeugdhulp. Een voorproefje daarvan lazen we in het media-offensief van de staatssecretaris afgelopen weken. In het debat benadrukte hij dat kinderen die de zorg echt nodig hebben snel en goed terecht moeten kunnen. Dinsdag heeft hij in Utrecht zijn eerste maatschappelijke dialoog op de agenda staan. Dan praat hij met betrokkenen over de reikwijdte van jeugdzorg, meldt Trouw.

Download