Artikel 12-05-2021

Richtlijn Stemmingsproblemen geactualiseerd

Na de eerste publicatie van de richtlijn Stemmingsproblemen in 2014 en de actualisatie daarvan in 2017 heeft op basis van feedback een herziening plaatsgevonden.

De richtlijn is nu geactualiseerd met onder andere nieuw (literatuur)onderzoek en nieuwe interventies. Op basis van de aanpassingen zijn ook de werkkaarten en informatie voor ouders van de richtlijn Stemmingsproblemen herzien.

Wat is er aangepast in de richtlijn? Enkele actualisaties:

  • Informatie over instrumenten en interventies is geactualiseerd.
  • Er wordt aandacht besteed aan de invloed van sociale media op stemmingsproblemen.
  • Het hoofdstuk over suïcidaliteit is geactualiseerd.
  • Informatie over multidisciplinair werken rond stemmingsproblemen is verder uitgewerkt.
  • Informatie over de rol van gemeenten is toegevoegd.


Meer informatie
Meer informatie over de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming* op www.richtlijnenjeugdhulp.nl. Informatie voor professionals over het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren in coronatijd is te vinden op deze pagina van het Nederlands Jeugdinstituut.

* Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelt en herziet de richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming in samenwerking met de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij het ontwikkel- en herzieningstraject zijn wetenschappers, professionals en cliënten nauw betrokken. Richtlijnen gelden vanaf de publicatie als professionele standaarden van de betreffende beroepsgroepen en dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp en de jeugdbescherming.