NVO Nieuws 17-11-2023

Richtlijn Slikproblemen langdurige zorg gepubliceerd

Op 14 november is de richtlijn ‘slikproblemen langdurige zorg’ gepubliceerd op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl.

De richtlijn slikproblemen biedt zorgprofessionals handvatten om cliënten met (risico op) slikproblemen goed te ondersteunen. Het doel hiervan is om het welzijn en de kwaliteit van leven van cliënten in de langdurige zorg te verbeteren, onder andere door signalen eerder te herkennen, het slikprobleem helder in kaart te brengen en eventueel behandeling te verbeteren. 

Naast de richtlijn is er een samenvatting, een informatiekaart voor cliënten en naasten en een poster om de belangrijkste signalen van slikproblemen te herkennen. Daarnaast is een stappenplan ontwikkeld voor het maken van afwegingen bij de behandeling van slikproblemen en een lijst met aandachtspunten die gebruikt kan worden bij de evaluatie van een behandeling.

De NVO heeft de richtlijn geautoriseerd, zie ook het overzicht van door NVO geautoriseerde richtlijnen op deze website.