NVO Nieuws 01-12-2023

Richtlijn Mondverzorging in de langdurige zorg gepubliceerd

Op 30 november is de richtlijn Mondverzorging in de langdurige zorg gepubliceerd. De richtlijn Mondverzorging biedt zorgverleners praktische adviezen voor de mondverzorging van cliënten die langdurige zorg ontvangen.

De SKILZ-richtlijn Mondverzorging gaat in op de risicofactoren voor een slechte mondgezondheid, het signaleren van problemen bij mondgezondheid, het uitvoeren van mondverzorging (inclusief stap-voor-stap-beschrijving), benaderingswijzen van mondverzorging en de organisatie van zorg. Orthopedagogen kunnen een rol spelen bij afwerend of probleemgedrag, voor advies over ondersteuning van communicatie over mondverzorging, bij (vermoeden van oorzaak) angst of onderliggend trauma of bij diagnostiek, behandeling en benaderingsadviezen. 

Naast de richtlijn zijn er praktische hulpmiddelen beschikbaar. Dit zijn een samenvatting en een informatiekaart voor cliënten en naasten. Daarnaast is een praktijkkaart gemaakt waarin de handvatten voor het omgaan met afweer- en probleemgedrag bij de dagelijkse mondverzorging centraal staan. Ook is in de richtlijn een stap-voor-stap-beschrijving opgenomen voor het uitvoeren van mondverzorging.

De NVO heeft deze richtlijn geautoriseerd.

De richtlijn Mondverzorging is te vinden op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl of via het overzicht van door NVO geautoriseerde richtlijnen.