NVO Nieuws 15-12-2023

Medilex: Richtlijn ‘Gezonde slaap en slaapproblemen in de langdurige zorg’ gepubliceerd

Op 14 december is de richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen in de langdurige zorg gepubliceerd op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl.   

De richtlijn biedt zorgprofessionals handvatten om cliënten met slaapproblemen goede zorg te bieden. Signalering en behandeling van een slaapprobleem zijn daarin belangrijk, net als het zorgen voor de juiste randvoorwaarden zodat cliënten goed kunnen slapen.  

De NVO heeft de richtlijn geautoriseerd, zie ook het overzicht van door NVO geautoriseerde richtlijnen op deze website.