NVO Nieuws 17-02-2023

Resultaten ledenpeiling jeugddomein: geef meer ruimte voor professionele autonomie!

In september 2022 zette de NVO een digitale enquête uit onder de leden die werken in het jeugddomein. Het doel was om de rol en de positie van de orthopedagoog en orthopedagoog-generalist in het jeugddomein kaart te brengen.

Uit de peiling blijkt dat een redelijk aantal orthopedagogen relatief recent zijn ingestroomd en de ambitie hebben om gedurende langere tijd in dit werkveld te blijven werken. De werkomstandigheden en vele regels maken het beoefenen van het beroep echter wel zwaar en leiden bijvoorbeeld tot uitval en vertrek van personeel. Zo ervaren orthopedagogen, mede door de grote arbeidsmarkttekorten, een hoge werkdruk en hebben te maken met lange wachtlijsten voor cliënten. Ook zien ze meer complexe problematiek terug bij cliënten. Om orthopedagogen te behouden is het met name belangrijk hun specifieke expertise te erkennen en waarderen. Met name de orthopedagoog-generalist wordt al veel ingezet op coördinerende functies, daarmee kan het jeugddomein haar voordeel doen.

Het merendeel van de orthopedagogen is tevreden met hun inschaling. Ook is het merendeel tevreden met de waardering binnen het team en de organisatie. Echter, is er nog veel winst te behalen door de orthopedagoog meer te erkennen (vooral ten opzichte van andere beroepen zoals psychologen). Uit de peiling blijkt dat orthopedagogen onder andere graag meer autonomie en meer scholings- en doorgroeimogelijkheden (binnen de organisatie of werkveld breed) willen. Ook blijkt dat er voldoende ruimte/vrijheid moet zijn om het vak goed uit te kunnen oefenen.

Ook in deze peiling worden problemen rondom de decentralisatie van de jeugdhulp aangekaart. Zo zijn er, naast meer regels, veel administratieve taken bijgekomen welke vaak niet declarabel zijn. Orthopedagogen ervaren steeds vaker interferentie vanuit hun management of gemeenten, die voornamelijk een financieel oogpunt hebben, en dat verminderd hun werkplezier.

De resultaten van de ledenpeiling helpen de NVO om te onderbouwen wat de toegevoegde waarde van de orthopedagoog in het jeugddomein is en welke factoren helpen om die expertise nog beter in te zetten. Mocht je willen reageren of hierin mee willen denken neem dan contact op met d.keskin@nvo.nl.