NVO Nieuws 16-12-2022

Resultaten ledenpeiling ggz 18+: benut orthopedagogische expertise nog beter!

Vlak voor de zomer van 2022 zette de NVO een digitale enquête uit onder de leden die werken in de ggz 18+. Het doel was om de rol en de positie van de orthopedagoog en orthopedagoog-generalist in de ggz-18+ in kaart te brengen.

Uit de peiling blijkt onder andere dat de afgelopen vijf jaar veel orthopedagogen(-generalist) zijn ingestroomd in de ggz-18+. Zij werken niet alleen met de doelgroep tot 23 jaar, maar worden ook (steeds vaker) ingezet voor de doelgroep vanaf 23 jaar. Daar zit ook een specifieke deskundigheid van de orthopedagoog(-generalist) als het gaat om problematiek die vanuit de context kan worden verklaard. Er is blijkbaar behoefte aan deze specifieke deskundigheid van orthopedagogen in de ggz18+. Orthopedagogen geven aan dat zij, met hun specifieke expertise, een aanvullende bijdrage kunnen leveren aan problematiek die speelt in het ggz-werkveld als het gaat om wachtlijsten en personeelstekorten. 

Uit de peiling blijkt dat orthopedagogen-generalist nog niet altijd worden ingezet en vergoed als regiebehandelaar. Orthopedagogen en orthopedagogen-generalist hebben daarnaast de indruk dat werkgevers nog beter de specifieke expertise die zij hebben, kunnen realiseren en benutten. Daarmee zouden zij zich ook meer erkend voelen. 

Orthopedagogen en orthopedagogen generalist in loondienst zijn over het algemeen tevreden met hun inschaling. Wel geven orthopedagogen generalist aan dat de bekostigingscategorie waarin zij zijn ingedeeld niet kostendekkend is. 

Tenslotte wijzen onze leden op een risico van het zorgprestatiemodel (ZPM) dat alleen directe tijd wordt vergoed. Daarmee komt juist de toegevoegde waarde van orthopedagogen, het analysen en inzetten van de context, in het geding. Ook is het voor werkgevers moeilijker om werkbegeleiding voor startende orthopedagogen te organiseren. 

De resultaten van de ledenpeiling helpen de NVO om te onderbouwen wat de toegevoegde waarde van de orthopedagoog in de ggz 18+ is en welke factoren helpen om die expertise nog beter in te zetten.