NVO Nieuws 30-09-2022

Resultaten enquête wetenschappelijk onderbouwd werken in de praktijk

In mei 2022 zette de Nederlandse vereniging van orthopedagogen en onderwijskundigen een digitale enquête uit onder de leden. Door middel van dit onderzoek willen we achterhalen wat onze leden belemmert en stimuleert om hun wetenschappelijke kennis bij te houden. Deze enquête is opgesteld door de NVO commissie wetenschap. De enquête is ingevuld door 374 (ortho)pedagogen (respons 8,1%) en geeft een beeld van de wijze waarop leden wetenschappelijk onderbouwd werken in de praktijk.

Samenvatting

Signaleren

Een meerderheid van de respondenten (50%) voelt zich enigszins in staat om actuele wetenschappelijke kennis te signaleren (op een schaal van 1 tot 5). Bij het op de hoogte blijven van wetenschappelijke kennis speelt tijd de grootste rol. Ook toegang tot wetenschappelijke artikelen is een belangrijke factor.

Toegang

45% van de respondenten heeft enigszins toegang tot actuele wetenschappelijke kennis. De grootste groep heeft toegang tot wetenschappelijke kennis via handboeken. Een andere grote groep via gratis toegankelijke artikelen op internet, zoals Google scholar. De belangrijkste factor bij de toegang tot wetenschappelijke kennis is of de artikelen open access gepubliceerd zijn.

Selecteren

41% van de respondenten geeft aan in hoge mate in staat te zijn om relevante wetenschappelijke kennis te selecteren. 75 respondenten geven aan dat zij zich bij het selecteren van wetenschappelijke kennis focussen op thema’s die op dat moment relevant zijn voor het werk/de cliënten. Daarnaast wordt het gebruik van goede zoektermen als belangrijke strategie genoemd. Als belangrijkste factor voor het selecteren van wetenschappelijke kennis wordt tijd om zich er voldoende in te kunnen verdiepen genoemd.

Toepassen

44% van de respondenten geeft aan in hoge mate in staat te zijn om relevante wetenschappelijke kennis toe te passen. Wederom wordt een gebrek aan tijd genoemd als belangrijke factor bij het toepassen van wetenschappelijke kennis. Wensen Wat betreft wensen op het gebied van op de hoogte blijven van, het toegang krijgen tot, het selecteren en het toepassen van wetenschappelijke kennis wordt het meest genoemd gratis toegang tot wetenschappelijke artikelen in een database (77). Ook pleit een groep respondenten (25) voor een NVO kennisbank waarin alle relevante wetenschappelijke kennis is gebundeld.

Rol werkgever

Wat betreft de tevredenheid met wat de werkgever de respondenten biedt op het gebied van integreren van wetenschappelijke kennis in de praktijk staat de grootste groep (43%) daar neutraal in. 3 De grootste groep respondenten (51) geeft aan dat de werkgever faciliteert door het bekostigen van scholingen. 42 respondenten geven aan dat de werkgever niets doet op dit gebied en dat de verantwoordelijkheid bij de professional ligt.

Aanbevelingen

  1. Zet in op kennisdisseminatie over de vertaling van wetenschappelijke kennis naar de praktijk
  2. Bied overzicht van en toegang tot wetenschappelijke kennis
  3. Zorg ervoor dat het integreren van wetenschappelijke kennis beter gefaciliteerd wordt door werkgever