In de media 24-06-2022

Repressie en dwang moeten uit de jeugdzorg

Magazine Maarten! - Annemiek Harder, bijzonder hoogleraar orthopedagogiek in Rotterdam pleit in het zomernummer van het Magazine Maarten! voor alternatieven voor de gesloten jeugdzorg. “Jongeren in de gesloten jeugdzorg hebben goede hulp en begeleiding het hardst nodig- en die krijgen ze nu niet. Ook maakt ze sterk ervoor dat er meer aandacht uitgaat naar de wijze waarop hulpverleners hun werk doen en dat ze beter ondersteund worden. “Er wordt onder collega’s bijvoorbeeld niet besproken of je je als hulpverlener goed hebt opgesteld in het contact met ouders en kinderen. Er is geen tijd voor reflectie op de eigen werkwijze. Tijdgebrek speelt een rol bij het stellen van de juiste gezinsdiagnose. Het kost tijd en geld om hulpverleners vaker mee te laten kijken in een gezin en er wordt al jarenlang in fors tempo bezuinigd op de jeugdzorg.”