NVO Nieuws 21-02-2022

Reflectie in de gehandicaptenzorg - Even stilstaan om te groeien!

Als orthopedagoog of psycholoog streeft u ernaar te werken conform de professionele standaard. In hoeverre lukt u dat ook? De beroepsverenigingen NVO en NIP bieden in samenwerking een reflectietool aan voor psychologen en orthopedagogen werkzaam in de gehandicaptenzorg. Het instrument is gebaseerd op de reeds beproefde kwaliteitsvisitatie van het NIP voor vrijgevestigden in de GGZ. Begin 2020 vond een pilot plaats, waarbij de deelnemers de tool hebben uitgeprobeerd. Deze deelnemers waren erg enthousiast!

Bent u ook geïnteresseerd, bekijk de website en meldt u direct aan.

Waarom reflectie voor de psychologen en orthopedagogen?

De reflectietool werkt als een spiegel om te zien hoe u in uw vak staat en hoe u zich verhoudt tot uw professionele standaard; de beroepscode, de richtlijnen en uw competentieprofiel. De tool past binnen de cyclus van leren en verbeteren en sluit goed aan op één van de bouwstenen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg[1].

Voor de individuele orthopedagoog/psycholoog

Het uitgangspunt van het reflectie-instrument is reflecteren en leren. Een zelfevaluatie vragenlijst geeft zicht op uw handelen bij belangrijke thema’s in uw professie, denk daarbij aan de professionele relatie, de kwaliteit van zorg, uw persoonlijke professionalisering en de mediërende rol. De uitkomsten van deze zelfevaluatie bespreekt u met twee of drie collega’s, die u zelf uitkiest. In dat gesprek zoekt u samen de discussie- en ontwikkelpunten op om daarop verdiepende inzichten te krijgen. Even stilstaan om te kunnen groeien! Het resultaat van de reflectie, een persoonlijk ontwikkelplan, is voor uzelf: u bepaalt zelf of en met wie u dit persoonlijk ontwikkelplan deelt. De reflectietool behelst een cyclisch proces dat u periodiek kunt herhalen.

Voor de vakgroep van psychologen/orthopedagogen

Voor de vakgroep van psychologen/orthopedagogen is het mogelijk om aanvullend de TeamOntwikkelmeter (TOM) in te vullen. Deze maakt een quick scan van de teamsamenwerking; in hoeverre zit de vakgroep op één lijn rond zaken als afstemming en doelgerichtheid? De vakgroep gebruikt de uitkomsten om met elkaar het gesprek aan te gaan over de onderlinge samenwerking. De vakgroep stelt daarna samen een team-ontwikkelplan op.

[1] Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 (2017).