In de media 24-02-2023

Pilot FoodValley geeft handen en voeten aan toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

“We hebben een visie waar de jeugdbescherming naartoe moet, een perspectief waar we naartoe werken”, vertelt orthopedagoog Mariska van der Steege, projectleider bij FoodValley op het platform Wegwijzerjeugdenveiligheid. Foodvalley is 1 van de 11 landelijke proeftuinen en richt zich op het door ontwikkelen van een netwerksamenwerking. Het doel is om te komen tot een samenhangende en gezinsgerichte aanpak voor alle huishoudens met en zonder kinderen waar sprake is van onveiligheid. Met de nieuwe werkwijze voorkomt FoodValley maatregelen. Mariska Van der Steege was dit jaar betrokken bij 103 zaken. "Daarin geven we vooral advies, we denken mee, doen mee en gaan mee met de lokale professional. Van de 103 zaken zijn er 4 door naar een ondertoezichtstelling. Door deze manier van werken houden we 80 tot 85% van de zaken uit de maatregelen. Echt een gigantisch verschil!”

> Naar artikel