In de media 04-03-2022

Pesten heeft veel invloed op iemands leven

Linda.nl - Het kan een enorme impact hebben zoals te zien was in de documentaire Eindeloos gepest. In de Linda vertelt Kinderombudsvrouw en orthopedagoog Margrite Kalverboer over wat het met kinderen doet, wat kinderen zelf vinden en wat er moet veranderen in de samenleving. “Veel kinderen denken dat het pesten pas stopt als ouders ook het goede voorbeeld geven. Dat is heel logisch, want als ouders slecht gedrag laten zien, dan nemen kinderen dat vaak over. We moeten een open debat voeren waar iedereen bij wordt betrokken. Zowel de ouders als de kinderen, docenten, sportcoaches en buurtwerkers. We zullen moeten laten zien wat wel of geen goed gedrag is.”

> Naar artikel