NVO Nieuws 21-04-2023

Peiling SKJ-geregistreerden over de meerwaarde van supervisie

Voor hulp die valt onder de Jeugdwet geldt dat gewerkt moet worden met BIG- of SKJ-geregistreerde professionals. Onderdeel van de herregistratie-eisen van SKJ op masterniveau is het volgen van supervisie. 

NVO en NIP hebben een peiling uitgevoerd onder master-orthopedagogen en master-psychologen die bij SKJ geregistreerd zijn, om te vragen naar hun ervaringen hiermee.

null

Met een gemiddelde waardering van 4,2 op een schaal van 1 tot 5 geven master-geregistreerden aan dat ze positief zijn over het volgen van supervisie. Het draagt bij aan hun vakbekwaamheid en de supervisie vindt plaats op een passend moment in hun loopbaan, zo blijkt uit de reacties.

Bijna driekwart van de ondervraagden vindt dat supervisie een meerwaarde heeft ten opzichte van werkbegeleiding of intervisie. Wel geven orthopedagogen en psychologen aan dat ze (nog) meer door hun werkgever gefaciliteerd zouden willen worden in het volgen van supervisie, zowel in tijd als in middelen.

In de rapportage van de peiling hebben NVO en NIP vier aanbevelingen geformuleerd.

Download