In de media 07-09-2023

Pedagogisch verantwoord #46 Kindbeeld: Opvoeden met idealen

De podcast Pedagogisch Verantwoord gaat over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden en wordt gehost door de pedagogen Lars van Limburg en Thyme van den Beuken. In deze aflevering Kindbeeld worden verschillende kindbeelden verkend, koppelen ze deze aan specifieke ontwikkelingsfases en zoeken ze uit hoe we zelf een kindbeeld kunnen vormen. De manier waarop we naar kinderen kijken heeft namelijk invloed op hoe wij met ze omgaan, welke verwachtingen we van ze hebben en welke rechten we ze toekennen. Te gast is Age Visser, wijsgerig-historisch pedagoog en docent Pedagogiek, verbonden aan Fontys Hogeschool. Visser praat liever over medemensen waar we mee samenleven in plaats van over kinderen en dat voorleven hierin een belangrijke plaats heeft. Visser: “Alle drie de kindbeelden missen het fundamentele besef dat het kind een medemens is en dat het niet om opgroeien en opvoeden gaat in eerste instantie, maar om samenleven.”

> Klik hier om naar de podcast te gaan