In de media 11-11-2022

Pedagogisch perspectief

Er zijn nogal wat zorgen in het onderwijs waarin de leraar een sleutelrol kan spelen. Uitval van leerlingen en thuiszitters, toenemende kansenongelijkheid, werkdruk voor leraren, het lerarentekort: er is een ander perspectief nodig. Een pedagogisch perspectief. Daarvoor pleit pedagoog en leraar begeleider Marcel van Herpen in Peters podcast in de serie Jeugdzorg, hoe nu verder? van Tweede Kamerlid René Peters (CDA). Van Herpen: “Als leraren werken vanuit een juiste pedagogische basis, dan raken leerlingen gemotiveerder. Dan verminderen leraren hun eigen werkdruk en is er in de klas geen sprake van kansenongelijkheid. Dat heeft dan weer een gunstige invloed op het lerarentekort, de schooluitval van leerlingen en de noodzaak voor schaduwonderwijs. Hoe kan de leraar dat doen? Door het geluk en de optimale ontwikkeling van leerlingen centraal te zetten in het dagelijks handelen, in plaats van - op voorhand - ‘het systeem’ van rooster, curriculum, methoden en toetsen.” Marcel van Herpen geeft lezingen en is auteur van diverse boeken. In de podcast gaat hij in op zijn laatste boek ‘Werk voor de reünie’.

> Naar podcast