In de media 16-02-2024

Pedagogen in de media met o.a. Petitie Long covidklinieken

16 februari 2024 | De crisis in het Nederlandse onderwijs hangt samen met de teloorgang van het oude verheffingsideaal, stelt pedagoog Dirk Van Damme in Dagblad Trouw. Dat heeft plaatsgemaakt voor een ‘dictatuur van lage verwachtingen’. Een onaanvaardbaar groot aantal Nederlandse jongeren verlaat namelijk de school zonder op een minimaal niveau te kunnen lezen, schrijven en rekenen. Ook bij de jongste kinderen kan zelfvertrouwen soms ontbreken en kan faalangst de kop opsteken. Hoe herken je dit? Orthopedagoog Rian Meddens legt het uit op de website kinderopvangtotaal.nl. Juist in de gehandicaptenzorg is het cruciaal dat zorgorganisaties kiezen met welke methodieken zij hun begeleiders toerusten, vindt Jac de Bruijn, o.a. NVO Storyteller. De nieuwe Methodiekengids is daarbij een goed en zo objectief mogelijk handvat. Er zijn verschillende goeie visies op onderwijs. Maar nóg belangrijker dan welke visie een school heeft, is dat de neuzen van de leerkrachten en ouders in dezelfde richting staan.” Op de Belgische website van VRT is Pedro De Bruyckere aan het woord, pedagoog en onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht. Hoogleraar jeugdrechtspleging en jeugdbescherming Ido Weijers geeft in een blog op Pedagogiek in praktijk zijn mening over kinderen leren demonstreren. In een interview met orthopedagogen Karin de Geeter en Kirsten Munsterman vertellen zij meer over het werken met mensen met zeer ernstige, ernstige en matige verstandelijke beperkingen. En geven zij de uitgangspunten van het LACCS-programma. Het NOS-journaal volgde afgelopen dinsdag orthopedagoog en long covid patiënt Pascal Grootveld bij haar thuis, op weg met de trein naar Den Haag en in het Tweede Kamergebouw waar ze een petitie aanbood voor het oprichten van longcovidklinieken. Tot slot een interview in het Augeo Magazine met orthopedagoog Mascha Struijk. Zij ziet te vaak gebeuren dat professionals - ongewild en onbedoeld - een kind of ouder toch een beetje in de steek laten. 

 > Lees hier de volledige bijdrages