In de media 31-08-2023

Ouders weten wat goed is voor hun kind. Laat ze dan ook meebesturen in de zorg

Trouw.nl - Zes ouderverenigingen van mensen met een verstandelijke beperking hebben eind juni een manifest met de titel ´Bescherm het recht op goede zorg’ aangeboden aan minister Helder (langdurige zorg, VVD). Orthopedagoog en zorgadviseur Jac de Bruijn en orthopedagoog-generalist Matthijs Heijstek gaan in op één van de tien actiepunten uit het manifest en betogen in Trouw waarom ouders moeten meebesturen. De Bruijn en Heijstek: “Hoe dichter mensen staan bij degenen om wie het gaat, des te dringender hun wens om passende oplossingen te vinden. Stel daarom ouders aan als toezichthouders in de zorg.”

> Klik hier om naar het artikel te gaan