NVO Nieuws 25-10-2021

Orthopedagogen en OG-ers blijven breed inzetbaar in de ggz 18+!

Dit heeft de NVO weten te bewerkstelligen. ‘Achter de beroepen orthopedagoog en orthopedagoog-generalist staat een toelichting. Die toelichting is beschrijvend van aard en van toepassing op de beroepsgroep als geheel. De toelichting is dus NIET (meer) van toepassing op het takkenpakket van individuele orthopedagogen en orthopedagogen-generalist. Zij kunnen in de ggz vergoede zorg blijven leveren, ook aan cliënten ouder dan 23 jaar.

In de afgelopen maanden kreeg de NVO tal van signalen van leden die bij sollicitaties werden afgewezen, die voor hen niet-relevante opleidingen moesten doen of zelfs werden ontslagen. De NVO zette, samen met P3NL, de Nederlandse ggz, MEERGGZ en MIND, alles op alles om de inperkende toelichting in de beroepentabel die hiertoe leidde, aan te passen. 

Het liefst hadden we gezien dat die toelichting helemaal werd geschrapt. Dat was echter niet haalbaar. Er staat nu een beschrijvende toelichting. WO-orthopedagogen moeten wel over een *vLOGO-verklaring beschikken. Orthopedagogen die zijn ingeschreven in het NVO-kwaliteitsregister, voldoen aan de voorwaarden daarvoor. Ook pedagogen (dus niet orthopedagogen) blijven vergoed, mits ook zij over een vLOGO-verklaring beschikken én al werkzaam zijn in de ggz.
* Meer informatie vLOGO-verklaring zie website Vereniging Landelijk Overleg Geestelijke Gezondheidszorg Opleidingsinstellingen.

De NVO diende een officieel bezwaarschrift in bij de NZa over knelpunten in het zorgprestatiemodel voor de beroepsgroep. Dat bezwaarschrift blijft staan, want nog niet alle bezwaren van de NVO zijn weg genomen. Zo beschikt de orthopedagoog-generalist nog niet over een eigen bekostigingscategorie, terwijl dat voor BIG-geregistreerde beroepen wel het uitgangspunt is.

Meer lezen over wat het Zorgprestatiemodel voor orthopedagogen en OG-ers betekent? Ga naar het themadossier ZPM op MijnNVO.nl (achter de inlog).