In de media 01-04-2022

Ook na de lockdowns wordt nog online lesgegeven

NRC.nl - Sinds januari mogen, na meerdere lockdowns in de afgelopen twee jaar, alle lessen weer fysiek plaatsvinden. Bijna 40 procent van de mbo-studenten volgt nog steeds (gedeeltelijk) online onderwijs. Sommige scholen voeren aan dat je daarmee het bereik van ‘goede’ docenten kunt vergroten. Jeroen Janssen, onderwijskundige en hoofddocent Educatie en Pedagogiek aan de UU wijst er in de NRC op dat kennisoverdracht moeilijker loopt via online lessen. Dat bleek uit een meta-analyse van meer dan honderd onderzoeken die hij deed met collega’s. “Studenten missen de kans om tijdens de uitleg een vraag te stellen en een vermindering van fysieke lessen vraagt ook om grote zelfstandigheid, die misschien niet bij de leeftijdsgroep van zestien tot twintig jaar past.

> Naar artikel