In de media 24-02-2023

Ontstaan van de gehechtheidstheorie en invloed op hedendaagse opvoeding

In het themanummer over gehechtheid van het tijdschrift Pedagogiek (december 2022) onder redactie van Frank van der Horst, Rianne Kok en Maartje Luijk wordt de huidige stand van het gehechtheidsonderzoek nader belicht. Daarbij worden verschillende benaderingen gebruikt: empirisch-analytisch, historisch, normatief en cultuur vergelijkend, zodat een breed en genuanceerd beeld ontstaat. “Wij denken dat de diversiteit en de diepgang van de verschillende bijdragen een prachtig caleidoscopisch beeld geeft van een onderzoeksgebied dat sterk in beweging is en dat bovendien verankerd is in de pedagogische beroepspraktijk. We hopen daarmee zowel onderzoekers als beleidsmakers en clinici te informeren en te inspireren." Het is nu in open access beschikbaar.

> Naar artikel