In de media 03-03-2023

Oefening baart kunst

Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt dat je niet perse talent of aanleg nodig hebt op een bepaald beroep uit te kunnen oefenen. Ofwel, iedereen kan in alles goed worden. Voor het onderzoek werden 1,3 miljoen Amerikaanse scholieren uit het lager, middelbaar en hoger onderwijs gevolgd. Hieruit bleek dat de leercurve over alle studenten heen, zo goed als gelijk loopt. Pedagoog Pedro De Bruyckere (Universiteit Utrecht) legt in DeMorgen uit dat dit overeenkomt met uitkomsten uit andere grootschalige onderzoeken in Nieuw-Zeeland: “Dit toont het belang aan van hoge verwachtingen.”

> Naar artikel