NVO Nieuws 16-05-2024

NVO stuurt brief naar VWS met NIVEL rapport over OG

De NVO verzond op 14 mei jl. een brief naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met het verzoek om de Orthopedagoog-Generalist op te nemen in de volgende raming van het Capaciteitsorgaan voor de periode vanaf 2027. Bij deze brief verstuurden we het onderzoeksrapport opgesteld door NIVEL mee als bijlage. Dit deden wij in reactie op vragen die we eerder dit jaar van het Ministerie van VWS hebben ontvangen.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat werkgevers een grote meerwaarde zien in OG’ers en dat als aan de behoefte van werkgevers wordt voldaan er de komende jaren tussen de 230 en 300 opleidingsplaatsen nodig  zijn. Dit tegenover de 100 plaatsen dit er op dit moment zijn. Ook wordt in het rapport gesteld dat het belangrijk is om deze cijfers in een raming door het Capaciteitsorgaan te formaliseren.

Als NVO zijn we zeer verheugd over de uitkomsten van het NIVEL-rapport. Het bevestigt de meerwaarde van de OG door diens inhoudelijke expertise en contextgerichte en systemische blik en vaardigheden, en biedt daarnaast duidelijke cijfers die de noodzaak van een centrale bekostiging van de OG-opleiding benadrukken. Dit is een essentiële volgende stap om de kwaliteit en continuïteit van de zorg die de orthopedagogen-generalist leveren, te waarborgen.

Het ministerie is nu aan zet. Wij hopen dat zij positief reageren op ons verzoek en de OG zullen aanwijzen om te worden geraamd door het Capaciteitsorgaan. Door bekostiging van deze opleiding zullen er meer OG’ers op de arbeidsmarkt instromen zodat cliënten eerder en beter geholpen worden en wachtlijsten worden verminderd.

> Het rapport van Nivel is hier te vinden