NVO Nieuws 19-11-2021

NVO over bekostigde OG-opleidingsplaatsen

Op 12 november jl. stuurde de NVO, mede namens de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), opnieuw een brief (brief en antwoorden) aan de minister van VWS over de bekostiging van de opleiding tot orthopedagoog-generalist (OG). Het feit dat OG-opleiding niet bekostigd is, is een risico voor voldoende instroom van professionals in onze beroepsgroep. 

Daarnaast heeft het gevolgen voor werkgevers die vinden dat de OG de best passende professional is voor de zorgvraag van hun cliënten. Immers, masterorthopedagogen en -psychologen én hun werkgevers zullen eerder geneigd zijn een bekostigde opleiding te gaan volgen in plaats van een niet bekostigde opleiding, ook als die minder passend is. Daarbij komt dat er sprake is van een nijpend tekort aan hoogopgeleide zorgprofessionals in alle domeinen van de zorg. 

In de brief beantwoordt de NVO vragen die het ministerie van VWS (opnieuw) stelde over de opleiding tot en het beroep van OG. Verder dringen we er bij de minister op aan dat het besluitvormingsproces betreffende de opleidingsbekostiging nu echt voortvarend ter hand moet worden genomen. De Tweede Kamer heeft vragen gesteld over de bekostiging van de opleiding tot OG. 

Bekostiging tot aanvraag van de opleiding tot OG is een langlopend traject. Op 9 januari 2020 deed de NVO een aanvraag voor bekostigde OG-opleidingsplaatsen bij het ministerie van VWS. In november van dat jaar hield ook de BGZJ een pleidooi daarvoor. Op 1 juni 2021 organiseerde de NVO een veldbijeenkomst voor het ministerie van VWS over dit thema met de brancheorganisaties. Ook tussentijds vond het nodige overleg met VWS plaats. Het ministerie reageerde uiteindelijk op 17 augustus jl. op de bekostigingsaanvraag van de NVO. In haar reactie gaf het ministerie aan het bekostigingsverzoek (nog) niet te kunnen honoreren en verzocht om aanvullende informatie over de opleiding tot en het beroep van OG. Op verzoek van de NVO neemt het Capaciteitsorgaan voor zover dat nog mogelijk is nu orthopedagogen-generalist mee in de raming van 2022. In de brief van 12 november jl. reageerde de NVO, mede namens Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, VGN en VOBC (samen BGZJ), op de reactie van het ministerie. 

De NVO brengt consequent waar mogelijk de bekostiging van de opleiding tot OG onder de aandacht in onze contacten met het ministerie en/of de Kamer. Het punt over de bekostiging van de OGopleiding hebben we ook terug laten komen in onze reactie op het advies van het programma APV.