NVO Nieuws 04-06-2021

NVO input voor informateur

Met ‘Duurzaam perspectief voor mensen’ vraagt de NVO aandacht voor een duurzaam herstel.

Dat sluit naadloos aan bij onze pedagogische benadering waarin (ortho)pedagogen altijd en systematisch de actoren in opvoeding of ontwikkeling bij analyse (diagnose) en aanpak (behandeling en begeleiding) betrekken. Diverse thema’s worden aangesneden zoals ‘gelijke kansen’; ‘meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien’; ‘meer aandacht voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking’; ‘doelmatige zorg’ en ‘goede arbeidsvoorwaarden en maatschappelijke erkenning van de waarde van beroepen in zorg en onderwijs’.

> Lees verder