NVO Nieuws 24-12-2021

(NVO) Handreikingen voor zorgaanbieders en professionals

De NVO publiceerde afgelopen tijd diverse voor (niet-) leden relevant handreikingen.

null

De handreikingen die samen met andere partijen werden gepubliceerd vindt u hier. Op het ledenplatform MijnNVO (achter de inlog) vindt u de voor leden specifiek opgestelde handreikingen en publicaties.

> Handreiking voor pedagogen in het onderwijs
> Handreiking Toetsing wilsbekwaamheid
> Handreiking Wet zorg en dwang voor orthopedagogen en psychologen
> Handreiking Wet zorg en dwang in het onderwijs
> Wegwijzer Zorgvuldig handelen bij toestemming jeugdhulp
> Wegwijzer Het dossier in de jeugdhulpverlening - Rechten en plichten