NVO Nieuws 20-07-2023

NIP gaat instroom in K&J-opleidingstraject inperken

NIP maakte op 20 juli jl. bekend dat het aantal aanmeldingen voor het individuele opleidingstraject Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP het afgelopen half jaar zodanig is toegenomen dat zij zich genoodzaakt ziet de instroom in het K&J opleidingstraject stapsgewijs in te perken. Voor orthopedagogen is besloten de aanmeldingen hiervoor reeds per 15 september 2023 stop te zetten. 

De NVO heeft dit op onze website bij de Veelgestelde vragen in het dossier Beroepenstructuur Psychologische Zorg aangepast. 

Voor meer vragen over deze inperking kun je terecht bij NIP, lees het nieuwsbericht en bij de FAQ K&J registratietraject op de NIP website.