Artikel 01-10-2021

Nieuwe richtlijn gepubliceerd: Signaleren van traumagerelateerde problemen

De nieuwe richtlijn Signaleren van  traumagerelateerde problemen is gepubliceerd. Deze helpt jeugdprofessionals in het signaleren van traumagerelateerde klachten en het toeleiden naar passende zorg. Daarnaast geeft de richtlijn adviezen om jeugdigen, ouders en school te ondersteunen.

Tijdige herkenning van traumagerelateerde problemen bij jeugdigen is belangrijk, omdat er goede manieren zijn om deze problemen te behandelen. Dat voorkomt dat de problemen lang aanhouden en de gezonde ontwikkeling bedreigen, maar ook dat er op latere leeftijd klachten ontstaan. Naast ondersteuning van jeugdigen en ouders gaat de richtlijn in op ondersteuning van school en leerkrachten. > Lees verder

Meer informatie over het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming op www.richtlijnenjeugdhulp.nl.