NVO Nieuws 24-06-2022

Nieuwe NVO-ledenraad geïnstalleerd

Op donderdag 23 juni mochten bestuur en directie van de NVO de leden van de nieuwe NVO-ledenraad in levende lijve verwelkomen. Na een informele kennismaking ’s-middags op ons NVO-bureau kregen zij van adviseur Frans Huizenga ‘college’ over rollen en taken van de ledenraad. 

null

Met als onderliggend motto: ‘Er zijn geen verboden; het gaat erom hoe de ledenraad maximaal kan worden benut om de doelen van de NVO te bepalen en te realiseren’. Na een broodje begon het echte werk: een beeldvormende verdieping in de vraag welke ontwikkelingen de wetenschappelijke basis van het beroep, de ruimte voor de beroepsuitoefening, de inzetbaarheid en de zichtbaarheid van de beroepsgroep belemmeren of juist kansen bieden. Na een rondje heen en terug naar het nabijgelegen park om op de foto te gaan, keurde de ledenraad achtereenvolgens het jaarverslag, de jaarrekening en de statutenwijziging goed. 

Bestuur en medewerkers van de NVO verheugen zich op de samenwerking en het ‘sparren’ met de nieuwe ledenraad en wensen hen heel veel succes en plezier.

> Meer informatie ledenraad