In de media 14-01-2022

Nieuw kabinet moet zich inspannen om mensen te behouden voor de gehandicaptenzorg

NZG.nl - Dat betoogt orthopedagoog-generalist Matthijs Heijstek in De Nationale Zorggids. 

Het nieuwe kabinet moet niet alleen insteken op de instroom, maar ook op het behoud van mensen. Zeker ook in de gehandicaptenzorg. “Want zorgaanbieders vervreemden medewerkers door zich steeds meer als bedrijven te gaan gedragen. 

Bewoners van zorginstellingen werden ‘cliënten’ en er kwamen managers, zorgproducten en inkoopovereenkomsten. Dat leidde tot steeds meer vergader- en beeldschermtijd voor begeleiders. Tijd die ze niet kunnen besteden aan de mensen voor wie ze moesten zorgen.” Heijstek pleit voor meer menslievende zorg.

> Naar artikel