In de media 27-01-2023

‘Niet meteen iets doen als iets naars speelt, maar eerst goed luisteren en analyseren, ........'

VK.nl - Hoe kunnen de gemeenten en het Rijk de jeugdzorg eindelijk effectiever én betaalbaarder maken? Er is een wereld te winnen als je de tijd neemt en dieper met ouders en kinderen doorpraat voor een betere diagnose van wat er aan de hand is, zegt voormalig kinderpsychiater en sinds 2018 ‘landelijk ambassadeur voor een lerend jeugdstelsel’ Peter Dijkshoorn in De Volkskrant. Als vooral wordt gekeken naar de symptomen en niet naar de context en de onderliggende problemen hebben jongeren in de knel vaak nauwelijks baat van de te snel voorgeschreven behandelingen en interventies, blijkt uit het recente onderzoek Betrek mij gewoon. “We zien in dit onderzoek dat deze jongeren veel behandelingen hadden gekregen op grond van waargenomen symptomen, zoals gedragsproblemen. Naar de onderliggende problemen was niet gekeken. Dan heb je een redelijke kans dat die behandeling niet werkt. Peter Dijkshoorn pleit voor inzet van zwaardere professionals, zoals orthopedagogen en psychologen die de wijkteams versterken. “Die moeten een betere analyse gaan maken en helpen met schiften. Deze orthopedagogen hoeven niet elk kind te zien, ze denken mee als het nodig is.” 

> Naar artikel

Het onderzoek is hier te lezen.