In de media 25-03-2022

Niet het protocol, maar de relatie bepaalt het succes van een behandeling

ND.nl - Het behandelen volgens vaste protocollen doet geen recht aan de orthopedagogische werkelijkheid. Elk kind en elke opvoedsituatie is uniek en vraagt om een behandeling op maat. Een relatie opbouwen is het belangrijkst en dat kost tijd betoogt orthopedagoog Matthijs Heijstek in het Nederlands Dagblad. Daarbij gaat hij in op de bezuinigingen in de jeugdzorg waar wetenschappelijk opgeleide (ortho)pedagogen samen werken met jeugdwerkers en ouders aan herstel van problematische opvoedsituaties. “Goede jeugdzorg vraagt om professionals die geen standaardprotocol uit de kast pakken maar voor elk kind weer opnieuw op zoek gaan naar een passende werkwijze zonder vooraf vastgestelde behandelduur. De kabinetsplannen maken duidelijk dat juist nu een beroepsvereniging nodig is waar orthopedagogen in gezamenlijkheid en vanuit inhoud het gesprek met de overheid aangaan. Orthopedagogen weten namelijk als geen ander dat elk probleem uniek is, net als elk kind en elke opvoedsituatie dat is.”

> Naar artikel